Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Λειτουργία, Συντήρηση και Διαχείριση Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κατά τα τελευταία έτη τομέα της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μεταξύ των οποίων και της ηλιακής

περισσότερα

Η VOLTALIA Ελλάδος AE, εταιρεία υλοποίησης επενδύσεων σε Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά και Αιολικά Πάρκα προσφέρει ήδη με επιτυχία ολοκληρωμένες λύσεις.

περισσότερα

H VOLTALIA GREECE A.E. έχει λάβει πιστοποιήσεις για την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) ISO 9001:2008, του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΜS) ISO 14001:2015 από την TUV AUSTRIA HELLAS καθώς και Πιστοποίηση κατά OHSAS 18001:2007 για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Εταιρείας.

περισσότερα

Πρόσφατα έργα μας