Ποιοι είμαστε

VOLTALIA ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η Voltalia Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί θυγατρική της Γαλλικής εταιρείας Voltalia S.Α. και έκτοτε επενδύει, λειτουργεί και συντηρεί σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Σε πλήρη ταύτιση με τις αρχές του ομίλου Voltalia, συνδυάζει επιτυχώς την διεθνή εμπειρία και την τεχνογνωσία της Γαλλικής μητρικής εταιρείας με τη δική της πρωτοπόρο παρουσία στην Ελληνική αγορά.
Σε συνέχεια της ανάπτυξης του στρατηγικού τομέα της Λειτουργίας και Συντήρησης (Ο&Μ) έργων ΑΠΕ, η Voltalia αναλαμβάνει τη διαχείριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων τρίτων. Η εταιρεία προσφέρει μια μεγάλη γκάμα καινοτόμων υπηρεσιών Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης, ενώ παράλληλα παρέχει αποτελεσματικές λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης υφιστάμενων φωτοβολταϊκών σταθμών.

Βασικές Δραστηριότητες

  • Επενδύει, λειτουργεί και συντηρεί σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλη την Ελλάδα.
  • Παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Total PV Asset Management Services) προς τρίτους.
  • Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών (O&M Services) προς τρίτους
  • Διεύρυνση και ενσωμάτωση νέων τάσεων αγοράς όπως Net-Metering, Ανακύκλωση εξοπλισμού σταθμών ΑΠΕ, χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξοπλισμού Φ/Β σταθμών