Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Στην Voltalia πρωτοπορούμε και ενδυναμώνουμε διαρκώς τη θέση μας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, ενσωματώνοντας νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που μεγιστοποιούν τα οφέλη των πελατών μας. Προσφέρουμε τη δυνατότητα παροχής συνολικών υπηρεσιών στα πλαίσια της Διαχείρισης Επενδύσεων, που στόχο έχουν την πλήρη αποδέσμευση του ιδιοκτήτη-επενδυτή από τη καθημερινή διαχείριση της επένδυσης του.
Η Voltalia παρέχει το σύνολο των Υπηρεσιών που συγκροτούν την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Νομικού προσώπου/Διαχειριστή του Έργου από την Σύσταση του, την εκπροσώπηση του, την Έκδοση Ετήσιων Οικονομικών, κοκ.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες και είναι διαθέσιμες για φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως Α.Ε., ΕΠΕ., ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.

  • Λογιστική & Χρηματοοικονομική Υποστήριξη
  • Διοικητικές & Νομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Ασφαλιστική Κάλυψη & Διαχείριση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Θα είναι χαρά μας να σας γνωρίσουμε από κοντά

  • Γραφεία: Λ. Κηφισίας 180-182 και Σικελιανού Άγγελου

    Νέο Ψυχικό 15451

  • Phone: +30 210-6729523

  • Fax: +30 210-6723926

  • Email: central@voltalia.gr

Flickr Gallery