Επικοινωνία

Επικοινωνία

Θα είναι χαρά μας να σας γνωρίσουμε από κοντά

Γραφεία: Λ. Κηφισίας 180-182 και Σικελιανού Άγγελου

Νέο Ψυχικό 15451

Τηλέφωνο: (+30) 210-6729523

Φαξ: (+30) 210-6723926

Email: central@voltalia.gr

Voltalia

Γραφεία: 28 rue de Mogador

75009 PARIS

Τηλέφωνο: + 33 (0)1 44 63 14 40

Φαξ: + 33 (0)1 44 63 14 50

Website: www.voltalia.com