Voltalia Group

VOLTALIA GROUP

H Voltalia SA ιδρύθηκε το 2005 και έκτοτε επενδύει, λειτουργεί και συντηρεί σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως από φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά πάρκα και βιομάζα. H Εταιρεία έχει παγκόσμια παρουσία καθώς, βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, στην Γαλλία, στη Βραζιλία, στο Μαρόκο και στη Γαλλική Γουιάνα και προετοιμάζεται για την εισαγωγή της στην αγορά των Α.Π.Ε. και άλλων χωρών της Ασίας και της Αμερικής.

Η Voltalia S.A. είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών των Παρισιών, EuroNext (VLTSA) με κεφαλαιοποίηση ύψους €255εκ. για το 2015 και αποτελεί συνδεδεμένη εταιρεία του Γαλλικού ομίλου ιδιοκτησίας της οικογένειας Mulliez, διαθέτουσα παγκόσμια παρουσία σε 18 χώρες και περισσότερους από 400.000 εργαζομένους.