Συντήρηση και Διαχείριση Φωτοβολταικών Σταθμών

Συντήρηση και Διαχείριση Φωτοβολταικών Σταθμών

Η VOLTALIA Ελλάδος AE, εταιρεία υλοποίησης επενδύσεων σε Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολείται και Αιολικά Πάρκα προσφέρει ήδη με επιτυχία ολοκληρωμένες λύσεις σχεδίασης και υλοποίησης τεχνικής υποστήριξης και ολοκληρωμένης διαχείρισης διασφαλίζοντας τις μέγιστες δυνατές αποδόσεις στην Παραγωγή τους.

Αξιοποιώντας τη φιλοσοφία μας για άριστη και άμεση εξυπηρέτηση του επενδυτή και διαθέτοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, προσφέρουμε πακέτα υπηρεσιών πλήρους διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων και των εγκατεστημένων Φ/Β Σταθμών καλύπτοντας την συνολική διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας τους.

Στόχος και Σκοπός μας είναι να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα και η απόδοση της επένδυσης συνδυάζοντας την επαρκή οργάνωση σε Υποδομές, σε εξειδικευμένο Προσωπικό τόσο στα Γραφεία μας, όσο και Τοπικά στα σημεία Λειτουργίας των Σταθμών με Δίκτυο Τοπικών Επιμελητών αποκλειστικής συνεργασίας και σε Οργανωμένα Συνεργεία Υπεργολάβων Μέσης Τάσης διασφαλίζουμε την Παρακολούθηση και άμεση Επέμβαση σε 24ωρη λειτουργία.

Διαθέτουμε επίσης δίκτυο ηλεκτρονικής παρακολούθησης, εποπτεύοντας με εγκατεστημένο Ηλεκτρονικό δίκτυο τόσο την ασφάλεια όσον και την ενεργειακή απόδοση και απρόσκοπτη λειτουργία και παραγωγή των Φ/Β Σταθμών μέσα από Οργανωμένα Κέντρα στην Ελλάδα και στα Κεντρικά Γραφεία μας στη Γαλλία.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ