Η VOLTALIA υπογράφει σύμβαση με Κινέζο Επενδυτή

Η VOLTALIA υπογράφει σύμβαση με Κινέζο Επενδυτή

Η VOLTALIA υπογράφει σύμβαση διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης Φ/Β πάρκων με τις ελληνικές θυγατρικές εταιρείες της China New Era Group, θυγατρική της CECEP (China Energy Conservation and Environmental Protection). H CECEP είναι όμιλος Εταιρειών ελεγχόμενος από την κεντρική κυβέρνηση της Κίνας, που απασχολεί περισσότερους από 30.000 εργαζομένους, με ισχυρή παρουσία στον τομέα της καθαρής ενέργειας και των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος καθώς και στην κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών εγκαταστάσεων.

Η Voltalia αναλαμβάνει την επίβλεψη της λειτουργίας καθώς και τη συντήρηση των 68 Φωτοβολταϊκών μονάδων του εν λόγου Ομίλου που απαντώνται στην Ελληνική Επικράτεια συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 30,5 MW. Τα συγκεκριμένα ΦΒ Πάρκα τέθηκαν σε λειτουργία το 2013 και η Voltalia αναλαμβάνει άμεσα την διαχείρισή τους.

Ο Γενικός Διευθυντής της Voltalia, κ. Sébastien Clerc, δήλωσε «η Voltαlia στην Ελλάδα διαχειρίζεται ήδη τα δικά της Φωτοβολταϊκά πάρκα. Από σήμερα, η Voltalia αναλαμβάνει επίσης τον ρόλο του παρόχου υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης ΦΒ πάρκων τρίτων, ήτοι αναλαμβάνει για λογαριασμό επενδυτών την διαχείριση, την επίβλεψη λειτουργίας και τη συντήρηση ΦΒ Πάρκων σε όλη την Ελλάδα. Παρότι η στρατηγική μας παραμένει επικεντρωμένη στην παραγωγή ενέργειας από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τη νέα δραστηριότητα αυτή στην Ελλάδα».