Λειτουργία

Λειτουργία

Υπηρεσίες Επιτήρησης
Η καθημερινή επιτήρηση ενός Φ/Β σταθμού, περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών απομακρυσμένης παρακολούθησης αλλά και φυσικής επιτήρησης τόσο του ενεργού όσο και του βοηθητικού εξοπλισμού. Βασικές υπηρεσίες επιτήρησης:

  • Τηλεμετρία, Απομακρυσμένη παρακολούθηση Λειτουργίας 24/7/365
  • Έλεγχος Σφαλμάτων Λειτουργίας
  • Παρακολούθηση Τηλεπικοινωνιών
  • Υπηρεσίες Ασφάλειας & Βιντεοεπιτήρησης
  • Επιτηρητής Πάρκου (Υπηρεσία Απόκρισης 1ου Βαθμού)

Αναλαμβάνουμε τον καθημερινό απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης μέσω τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο. Το λογισμικό τηλεμετρίας μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε το σύνολο των εγκαταστάσεων και να λαμβάνουμε τα σήματα ελέγχου/σφαλμάτων.
Ο συνδυασμός του λογισμικού τηλεμετρίας μαζί με τη λειτουργία Helpdesk, στελεχωμένο από καταρτισμένους μηχανικούς, είναι σε θέση είτε να δώσουν άμεσα λύση, είτε να δρομολογήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί το πιθανό πρόβλημα, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Το Helpdesk με την σειρά του, χρησιμοποιεί και ενημερώνει το λογισμικό CMMS με το οποίο όλα τα αιτήματα βλαβών μετατρέπονται σε εντολές εργασίας με τις οποίες λαμβάνουν εντολή επέμβασης οι αρμόδιοι τεχνικοί/συντηρητές.

Επιτηρητής Πάρκου (Υπηρεσία Απόκρισης 1ου Βαθμού)
Πρόκειται για μια πολύτιμη υπηρεσία, διαθέσιμη 24/7/365, η οποία συμβάλλει στη αδιάλειπτη λειτουργία του Φ/Β σταθμού μέσω της φυσικής παρουσίας και επέμβασης Εντεταλμένου Επιτηρητή στο πεδίο με χρόνο απόκρισης από 24 ώρες έως και 2 ώρες. Η τοπική επέμβαση, γίνεται σε περιπτώσεις όπου μέσω της απομακρυσμένης παρακολούθησης οι μηχανικοί στο κέντρο ελέγχου δεν έχουν την δυνατότητα να αποφανθούν και να διαγνώσουν την φύση του σφάλματος ή την δυσλειτουργία του συστήματος. Η Υπηρεσία απόκρισης 1ου βαθμού καλύπτει βασικές επεμβάσεις στον εξοπλισμό χαμηλής τάσης χωρίς την χρήση εργαλείων όπως, την επανεκκίνηση μετατροπέων ή ups, αντικατάσταση ασφαλειών, κλπ)

Υπηρεσίες Εκθέσεων & Αναφορών
Οι υπηρεσίες Σύνταξης Εκθέσεων και Αναφορών για την λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού είναι ζωτικής σημασίας για την μακροχρόνια λειτουργία και απόδοση του σταθμού. Η καταγραφή όλων των περιστατικών σε τακτικές εκθέσεις καθώς και οι φωτογραφικές τεκμηριώσεις και τεχνικές διαπιστώσεις των μηχανικών παρέχουν την δυνατότητα αφενός για στην εξαγωγή συγκρίσιμων περιοδικών αποτελεσμάτων και αφετέρου για την ορθή λήξη αποφάσεων.
Μια εμπεριστατωμένη απολογιστική έκθεση πέραν των αποτελεσμάτων παραγωγής και εσόδων, περιληπτικά μπορεί να περιλαμβάνει τις εργασίες, τα χρονοδιαγράμματα, τις φάσεις συντήρησης, καταγραφή βλαβών και ανταλλακτικών, τεχνικοί-συνεργείο εκτέλεσης, σχετική πιστοποίηση περάτωσης, καθώς και υπολογισμούς δεικτών απόδοσης όπως υπολογισμός διαθεσιμότητας (AVA) και βαθμού απόδοσης (PR), κλπ.

Ημερολόγιο Φ/Β Σταθμού (LogBook)
Με την τήρηση του, κάθε «Συμβάν» καταγράφεται με σκοπό την ιστορική καταγραφή και τεκμηρίωση, ώστε ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης του σταθμού να είναι σε θέση να ελέγξει και αξιολογήσει τρέχουσες και παλαιότερες ανάλογες ή άλλου είδους ειδοποιήσεις και να μπορεί να αποδεικνύει σε κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο την ακρίβεια και εγκυρότητα της επεμβάσεως ακόμα δε και Έναντι των Ασφαλιστικών Οργανισμών.