Σε παραγωγή

Έργα Σε Παραγωγή

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 4.75MWp ΦΒ έργα σε λειτουργία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος (Αχαΐα, Καβάλα, Κατερίνη, Βόλο και Κοζάνη).

Το πρώτο Φ/Β μας πάρκο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2010 στην περιοχή της Αχαΐας και αισίως η Εταιρεία μας έχει πλέον 31 Φ/Β πάρκα σε λειτουργία σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια

Παρακάτω κάποια από τα πάρκα μας, τα οποία είναι σε παραγωγή σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα

Φ/Β Πάρκο στην Πρέβεζα

Ισχύς 497,26 kW
Θέση σε λειτουργία: 2013

Φ/Β Πάρκα στην Μαγνησία

Συνολική Ισχύς 994,52. kW (2 Φ/Β πάρκα ισχύος 497,26kW έκαστο)
Θέση σε λειτουργία: 2013

Φ/Β Πάρκα στην Καστοριά

Συνολική Ισχύς 299,70. kW (2 Φ/Β πάρκα ισχύος 149,85 kW έκαστο)
Θέση σε λειτουργία: 2012

Φ/Β Πάρκα στη Δράμα

Συνολική Ισχύς 249,90kW (1 Φ/Β ισχύος 149,94kW & 1 Φ/Β ισχύος 99,96kW
Θέση σε λειτουργία: 2012

Φ/Β Πάρκα στην Καβάλα

Συνολική Ισχύς 297,50kW (2 Φ/Β ισχύος 99.41kW έκαστο & 1 Φ/Β ισχύος 99,225kW)
Θέση σε λειτουργία: 2012

Φ/Β Πάρκα στην Κατερίνη

Συνολική Ισχύς 1088,34kW (8 Φ/Β πάρκα συνολικά )
Θέση σε λειτουργία: 2011

Φ/Β Πάρκα στην Αχαΐα

Συνολική Ισχύς 498 kW (5 Φ/Β πάρκα συνολικά)
Θέση σε λειτουργία: 2010

Φ/Β Πάρκα στην Κοζάνη

Συνολική Ισχύς 799.20 kW (8Φ/Β πάρκα συνολικά)
Θέση σε λειτουργία: 2011