Υπό διαχείριση

Έργα Υπό διαχείριση

Στόχος μας είναι η προώθηση και παροχή μιας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης για τους επενδυτές μέσω της ολοκληρωμένης και ευφυούς διαχείρισης πολλαπλών και γεωγραφικά κατανεμημένων φωτοβολταϊκών σταθμών σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.

Ήδη η εταιρεία μας έχει αναλάβει τη διαχείριση και τη συντήρηση περισσότερων από 58 MWp Φ/Β πάρκων σε όλη την Ελλάδα.