Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φωτοβολταϊκών Σταθμών
Η Voltalia είναι μια δυναμική και αξιόπιστη Eταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα από τον τύπο κατασκευής, την ισχύ ή το μέγεθος κάθε έργου.Η εταιρεία μας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα καινοτόμων υπηρεσιών Διαχείρισης και Λειτουργίας, ενώ παράλληλα παρέχει αποτελεσματικές λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης υφιστάμενων φωτοβολταϊκών σταθμών. Η δέσμευση μας για συνεχή παροχή άριστων υπηρεσιών αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο οι πελάτες αναθέτουν στην Voltalia τη διαχείριση και συντήρηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεών τους.

Ο Επενδυτή-Πελάτης
Η εμπειρία της Voltalia στη διαχείριση Φ/Β σταθμών συνδυάζεται με τη βαθιά κατανόηση των εξατομικευμένων αναγκών και τον σαφή προσδιορισμό όλων των κρίσιμων παραμέτρων που αφορούν κάθε επένδυση χωριστά και αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει άριστη αποτελεσματικότητα και βελτιστοποιεί τις επιδόσεις. Η διατήρηση και βελτίωση όλων των Φ/Β εγκαταστάσεων που διαχειριζόμαστε με συνείδηση και σεβασμό στους ιδιοκτήτες και το περιβάλλον, οδηγεί μακροπρόθεσμα στην προστασία της ίδιας της αξίας των επενδύσεων.
Για το λόγο αυτό η Voltalia «επαναπροσδιορίζει τον κλασσικό τρόπο συντήρησης και λειτουργίας Φ/Β Σταθμών» παρέχοντας νέες, καινοτόμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Ο συνδυασμός παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών και οικονομικά ανταγωνιστικών τιμών μαζί με την πελατοκεντρική προσέγγιση μας, επιφέρει άμεσα και έμμεσα οφέλη προσθέτοντας πραγματική αξία στις επενδύσεις των πελατών μας.

Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φ/Β Σταθμών
Πρωταρχικός στόχος της παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης και λειτουργίας από την Voltalia, αφενός είναι η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία και διαθεσιμότητα του φωτοβολταϊκού σταθμού και αφετέρου η η μεγιστοποίηση της απόδοσης του. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες όπως παρακάτω: