Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην Voltalia επιδίωξή μας είναι να συμβάλλουμε με τον βέλτιστο και αποτελεσματικότερο τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ενεργούμε πάντοτε στηριζόμενοι στην πεποίθηση ότι για να είμαστε μακροπρόθεσμα επιτυχημένοι, πρέπει να δημιουργούμε αξία όχι μόνο για τους μετόχους μας αλλά και για όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας.
Η κουλτούρα μας είναι ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την φροντίδα των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς και τη στήριξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά.